Στοιχεία επικοινωνίας

Κέρκυρα

Διεύθυνση 1

Δον. Δημουλίτσα 116, 1ος όροφος, ΤΚ 49100

2661021423

26610 47892

Κέρκυρα

Διεύθυνση 2

Μαρασλή 19, 1ος όροφος ΤΚ 49100

2661022641

2661043084

Αθήνα

Βουλής 4, 5ος όροφος ΤΚ 10562

2103257195

2103706035

a.avlonitis@parliament.gr

alavlonitis19@gmail.com

info@avlonitis.gr